วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร แก้วทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ มอบรางวัลเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกรีฬาของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

เรื่องล่าสุด
ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่