วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร แก้วทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “รู้เท่า รู้ทัน รู้กัน รู้แก้” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่