เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมคุณหญิงบัวเขียว รังคสิริ อาคาร 1

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่