วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ เข้าร่วมการติดตามนักเรียนทุนในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. เพื่อติดตามผลการเรียนและให้กำลังใจ ส่งเสริมแนวทางการดำเนินชีวิต ให้แก่นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. จำนวน 2 ราย ณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่