ตามที่โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 อัตรา โรงเรียนจึงประกาศรายชื่อแนบท้ายดังนี้

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่