ด้วยโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ขนมหวาน และอาหารว่าง ศูนย์อาหารและโภชนาการโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม) รายละเอียดดังนี้

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่