ด้วยโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้านทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2566 รายละเอียดดังนี้

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่