โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกและเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
ที่มา : งานแนะแนว

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่