ด้วยโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

เรื่องล่าสุด
ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่