ตามที่โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2566 บัดนี้การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้วและได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียนจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกแนบท้ายดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่