ตามที่โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานและคนสวน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยโรงเรียนดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อแนบท้ายดังนี้

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่สำนักงาน

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว คนสวน

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่