ด้วยโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่