ด้วยโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ขนมหวาน และอาหารว่าง ศูนย์อาหารและโภชนาการโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ประจำปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม รายละเอียดดังนี้

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการ(เพิ่มเติม)

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่