ตามที่โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้าง วิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 อัตรา โดยโรงเรียนดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อแนบท้ายดังนี้

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้าง วิชาคณิตศาสตร์

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่