ตามที่โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้าง วิชาภาษาเกาหลี ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 อัตรา โรงเรียนจึงประกาศรายชื่อแนบท้ายดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่