นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ที่สนใจจะสมัครเรียน นักศึกษาวิชาทหาร ให้รับใบสมัครที่บริเวณ หน้าอาคารน้ำเพชร ในวันที่ 3 เมษายน 2565 ให้นำไปกรอกแล้วนำมาส่งในวันเปิดเทอม

เรื่องล่าสุด
ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่