ตามที่โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ได้จัดกิจกรรม “เปิดบ้านวิชาการ 100 ปี นารีรัตน์” โดยกำหนดจัดกิจกรรมรูปแบบ On-line สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินงานได้จัดกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการในงาน “เปิดบ้านวิชาการ 100 ปี นารีรัตน์” ดังรายละเอียดดังนี้

ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการเนื่องในงาน “เปิดบ้านวิชาการ 100 ปี นารีรัตน์”

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่