ด้วยโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว