ด้วยโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กำหนดปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ตั้งแต่วันที่ 16 – 31 ตุลาคม และจะเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564

รายละเอียดแจ้งกำหนดปิด-เปิดภาคเรียน