จากการรายงานสถานการณ์จากศูนย์บริหารสถานการ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังพบผู้ติดเชื้ออยู่ในจังหวัดแพร่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครองและนักเรียน พบว่า ให้โรงเรียนขยายเวลาจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น รายละเอียดดังนี้

ประกาศเรื่องแนวทางการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

แชร์เนื้อหานี้
ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์ฯ