เนื่องด้วยโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กำหนดเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เว็บไซต์โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ มีรายละเอียดดังนี้

ประกาศกำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาฯ ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.1 (EP)

แชร์เนื้อหานี้
ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์ฯ