เนื่องด้วยโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กำหนดเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 ผ่านระบบออนไลน์ เว็บไซต์โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ มีรายละเอียดดังนี้

ประเกาศเรื่องกำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา

แชร์เนื้อหานี้
ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์ฯ