ตามที่โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2564 นั้น ทางโรงเรียนดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดังนี้

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่