จากรายงานสถานการณ์จากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังพบผู้ติดเชื้ออยู่มนจังหวัดแพร่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา
    โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ จึงขยายระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 – 30 กรกฎาคม 2564 รายละเอียดดังนี้

ประกาศเรื่องขยายระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ (Online)

แชร์เนื้อหานี้
ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์ฯ