ขอให้เข้าระบบโดยใช้อีเมล โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่  เช่น nareerat@nareerat.ac.th  เพื่อสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายชื่อนักเรียน เนื่องจากเป็นมาตรการป้องกันข้อมูลเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์

แบบบันทึกข้อความรายงานผลการเข้าอบรม (.doc)
แบบบันทึกข้อความรายงานผลการเข้าอบรม (.pdf)

เรื่องล่าสุด
ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่