โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบที่ 2 แบบที่ 2 โควตา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564 จำนวน 104 คน

©2020 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000