ด้วยทางโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างวิชาดนตรี (สากล) ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างสอนวิชาดนตรี (สากล)
ใบสมัครครูอัตราจ้างสอนวิชาดนตรี (สากล)

©2020 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000