ตามที่โรงเรียนนารีรััตน์จังหวัดแพร่ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น นั้น บัดนี้การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้วโรงเรียนจึงประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกดังประกาศแนบนี้

ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น

©2020 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000