ด้วยทางโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลุกจ้างชั่วคราวประจำปรการศึกษา 2564 จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปีการศึกษา 2564

©2020 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000