ตามที่โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2563 ตำแหน่งแม่บ้านทำความสะอาด นักการภารโรง โดยโรงเรียนดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เรียบร้อยแล้ว โรงเรียนจึงประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก ดังรายละเอียด

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

©2020 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000