ตามที่โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ได้ประกาศรับสมีครลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2563 ตำแหน่ง พนักงานขับรถประจำโรงเรียนนั้น ทางโรงเรียนดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว รายระเอียดดังนี้

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่