ตามที่โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ได้ประกาศรับสมีครลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2563 ตำแหน่ง พนักงานขับรถประจำโรงเรียนนั้น ทางโรงเรียนดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว รายระเอียดดังนี้

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

©2020 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000