ด้วยโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถประจำโรงเรียน รายละเอียดดังนี้

ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถประจำโรงเรียน

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่