ตามที่โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการให้นักเรียนมายื่นความประสงค์การขอเปลี่ยนแนวการเรียนของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 นั้น ทางโรงเรียนได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว รายละเอียดตามเอกสารดังนี้

ประกาศผลการพิจารณาเรื่องการขอเปลี่ยนแนวการเรียนของนักเรียน ม.4

แชร์เนื้อหานี้
ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์ฯ