เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ทำบุญสืบชะตาโรงเรียนครบรอบ 99 ปี โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2464

ภาพกิจกรรม

©2020 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000