ตามประกาศโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ เรื่อง รับสมัคบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาจีน ปีการศึกษา 2563 จำนวน 1 อัตรานั้น บัดนี้ โรงเรียนได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นครูสอนวิชาภาษาจีน ดังเอกสารแนบ

©2020 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000