ขอให้เข้าระบบโดยใช้อีเมล โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่  เช่น nareerat@nareerat.ac.th  เพื่อสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายชื่อนักเรียน เนื่องจากเป็นมาตรการป้องกันข้อมูลเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ 

รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563

เรื่องล่าสุด
ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่