ตามประกาศโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาเกาหลี ปีการศึกษา 2563 จำนวน 1 อัตรา และดำเนินการสอบคัดเลือก  ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นั้น บัดนี้ โรงเรียนได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก เป็นครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาเกาหลี ปีการศึกษา 2563 เรียงตามลำดับที่สอบได้ดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาเกาหลี

เรื่องล่าสุด
ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่