ตามที่โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สำนักงานโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) ประจำปีการศึกษา  2563 จำนวน 1  อัตรา บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้วและได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว ดังมีบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ EP

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่