ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ประจำปี 2563

©2020 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000