โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ มีความประสงค์ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการเอกสารแนบ

แชร์เนื้อหานี้
ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์ฯ