ด้วยโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสรรหาผู้ประกอบการประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ผู้สนใจสามารถยื่นความจำนง เสนอข้อมูลรายละเอียด เงื่อนไขการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุนักเรียน ได้ตั้งแต่ 9 – 18 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 – 15.30 น. ณ ห้องบริหารทั่วไป โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ หรือสอบถามข้อมูลติดต่อทางหมายเลย 054-511124 ในเวลาราชการ และวันที่ 20 มีนาคม 2563 ให้ผู้ที่ยื่นความจำนง นำเสนอข้อมูลรายละเอียด เงื่อนไขการประกันอุบัติเหตุที่นักเรียนจะได้รับ ณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ และประกาศผลการพิจารณาใน วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://drive.google.com/file/d/1eCX17rwdok4eHQX74kGrcNeVwNmujWtn/view?usp=sharing

©2020 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000