บุคลากรกลุ่มภาษาไทย

1107 

นางปัณฑารีย์ ต้นกล
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ค.บ.

หัวหน้ากลุ่มภาษาไทย

PANTAREE@nareerat.ac.th

1116 

นายพลร่ม ดอกแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ศศ.ม.

ครูผู้สอนภาษาไทย

PONROM@nareerat.ac.th

1109

นางปิยวรรณ สังข์จันทราพร
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ค.ม.

ครูผู้สอนภาษาไทย

PIYAWAN@nareerat.ac.th

1130 

นางจันทร์ทิพย์ ทองวัง
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ศศ.บ.

ครูผู้สอนภาษาไทย

jant_tw@nareerat.ac.th

1103

นางวิภารัตน์ ตาวิยะ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ค.บ.

ครูผู้สอนภาษาไทย

wipatoon_t@nareerat.ac.th

1128 

นางอารีญา แม่นยำ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ศศ.ม.

ครูผู้สอนภาษาไทย

AREEYA@nareerat.ac.th

1131 

นางพินพนอ กัลยาประสิทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ศศ.บ.

ครูผู้สอนภาษาไทย

pinpanor_k@nareerat.ac.th

 1102

นางสาวยุรีพร หาญยุทธ
ครูชำนาญการ (คศ.2)
ศษ.บ.

ครูผู้สอนภาษาไทย

yureeporn@nareerat.ac.th

1121 

นางณัฐธิดา แสนใหญ่
ครูชำนาญการ (คศ.2)
ศษ.ม.

ครูผู้สอนภาษาไทย

natthidakhim@nareerat.ac.th

1127

นายวิทยา ปันแก้ว
ครูชำนาญการ (คศ.2)
ค.บ.

ครูผู้สอนภาษาไทย

Wittaya@nareerat.ac.th

1132

นางสาวเสาวณีย์ ดังก้อง
ครู (คศ.1)
ศศ.บ.

ครูผู้สอนภาษาไทย

saowanee_dungkong@nareerat.ac.th

1125

นางสาวคณิสสร แสงมณี
ครูผู้ช่วย
ค.บ.

ครูผู้สอนภาษาไทย

khannissorn_saengmanee
@nareerat.ac.th

1106

นายกันตพัฒน์ แสนสา
ครูผู้ช่วย
กศ.บ.

ครูผู้สอนภาษาไทย

kantapat@nareerat.ac.th

1115

นายกันต์ธนัชย์ รัตนวงค์
กันติธรานนท์
ครูผู้ช่วย ศษ.บ.

ครูผู้สอนภาษาไทย

kanthanat@nareerat.ac.th

1134

นายอนุสรณ์ ยุทธแสน
ครูผู้ช่วย
กศ.บ.

ครูผู้สอนภาษาไทย

anusorn.tung@nareerat.ac.th

1135

นางนริศรา หงษ์หนึ่ง
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ศษ.บ.

ครูผู้สอนภาษาไทย

@nareerat.ac.th

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่