ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

รูปนางแก้วถือคฑาเพชร หมายถึง ผู้งามพร้อมด้วยความ

สีประจำโรงเรียน : ฟ้า – น้ำเงิน

   สีฟ้า หมายถึง อาณาเขตอันหาที่สุดมิได้

   สีน้ำเงิน หมายถึง เกียรติคุณความดีอันสูงส่ง

   สีฟ้าและน้ำเงิน รวมกันแล้วหมายถึง เกียรติคุณความดีอันสูงส่งของนารีรัตน์จะยืนยง คงอยู่และขยายกว้างออกไปไม่มีสิ้นสุด

©2020 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000