รหัสห้องเรียน Google-Classroom

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Classroom จำนวน : 42 วิชา
   
รหัสครู ครูผู้สอน รหัสห้องเรียน รหัสวิชา รายวิชา กลุ่มสาระฯ ระดับชั้น ห้องที่ใช้สอน
NR0361 พิภพ จันทร์คำ 4abfeyx พ23101 สุขศึกษาม.3 สุขศึกษาและพลศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5
NR0362 พิภพ จันทร์คำ pnck53j พ23101 สุขศึกษาม.3 สุขศึกษาและพลศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 6 ห้อง 7 ห้อง 8 ห้อง 9 ห้อง 10


จำนวน : 3 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ] 3